Zdroj: http://www.zusvotice.cz/./index.php?a=aktuality/hromadna-vyuka-v-zus  •  Vydáno: 8.5.2020 8:04  •  Autor: Markéta Prodanová

Hromadná výuka v Zuš

7. 5. 2020 Vážení rodiče, výuka individuálního hudebního oboru a malby v ZUŠ Votice platí od termínu 11. 5., ostatní hromadná výuka (hudební nauka, orchestr, sbor, keramika a tanec) je plánována od termínu 18. - 25. 5., dle vývoje situace. V Miličíně a Neveklově zatím výuka možná není z důvodu uzavření ZŠ. Pro realizaci výuky v ZUŠ je podmínkou čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.